Korjausasiat

Tarjoamme tehokasta ja suunnitelmallista isännöintiä sekä ajankohtaista taloushallinnon palvelua. Käytössämme ovat alan uusimmat ohjelmat.

Kuntoarvio

Kiinteistön ikääntyessä rakennusosia ja laitteistoja on huollettava ja tarvittaessa uusittava. Kiinteistön hoitoon ja kunnostustarpeisiin olisi hyvä valmistautua ja varautua jo etukäteen niin teknisesti kuin taloudellisesti. Tiedostamalla etukäteen kiinteistön korjaustarpeet osataan niihin varautua ja suunnittelu voidaan aloittaa hyvissä ajoin.

Kuntoarviossa eri alojen (yleensä LVI-, sähkö-, ja rakennusala) ammattilaiset arvioivat taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvien rakennus-, LVI-, ja sähköteknisten rakennusosien, laitteiden ja asennusten kunnon ja korjaustarpeen seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

Kuntoarvion laadinnan yhteydessä laaditaan kiinteistölle pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma (PTS). Kuntoarvion ja pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman avulla taloyhtiön päättäjät saavat kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista ja niiden ajankohdista sekä kustannuksista.

Kuntoarvion kiinteistötarkastus perustuu pääosin aistinvaraisiin ja ainetta rikkomattomiin havaintoihin. Kuntoarvio on nimensä mukaisesti arvio, eikä siihen sisälly eri osa-alueiden tarkempia tutkimuksia. Kuntoarvion laatija voi suositella kiinteistön osa-alueesta esim. parvekkeiden kunnosta kuntotutkimuksen laatimista.

Kysyttävää?

Taloyhtiösivu

Asiakirjatilaus

Siirry tilaamaan asiakirjoja