Korjausasiat

Tarjoamme tehokasta ja suunnitelmallista isännöintiä sekä ajankohtaista taloushallinnon palvelua. Käytössämme ovat alan uusimmat ohjelmat.

Kosteusvahinko

Sisäilmaongelmien yleisin aiheuttaja on rakenteisiin pääsevä tai pinnoille tiivistyvä kosteus.

Kosteusvauriolla tarkoitetaan kosteuden aiheuttamaa vauriota rakennusmateriaaleissa tai selvästi haittaavaa jälkeä pinnoitteessa.

Kosteusvaurio voi olla piilossa rakenteiden alla, jolloin kosteusvaurion merkkinä voi toimia mm. maakellarin tuoksua muistuttava haju tai tunkkainen ilma. Kosteusvaurion näkyviä jälkiä ovat vuotojälki rakenteissa, materiaalin värjäytyminen, kupruaminen tai irtoaminen.

Kosteusvahinko on aina seurausta virheestä, joka voi olla esim. väärin suunniteltu tai toteutettu rakenne, väärät materiaalit tai lvi-järjestelmän puutteet, häiriöt ja käyttäjien aiheuttamat kosteusrasitteet.

Kosteusvaurioiden syyt on aina selvitettävä ja poistettava. Mikrobivaurioituneet materiaalit on uusittava ja rakenteet on kuivatettava ennen uusien materiaalien asentamista.

Kosteusvaurioiden havaitseminen ja tarkastus

Asukkaan on aina ilmoitettava kosteusvaurioepäilyksestä kiinteistön omistajalle tai tämän edustajalle esim. isännöitsijälle, hallituksen puheenjohtajalle tai vuokranantajalle. Ilmoituksen jälkeen huoneistossa voidaan järjestää tarkastus, jossa samalla suoritetaan rakenteen kosteustarkastus. Toivomme, että asukas on paikalla tarkastuksessa.

Viranomaisten suorittamaan asuntotarkastusta voi pyytää kunnan terveydensuojeluviranomaisilta, joilla on virkansa puolesta opastus- ja neuvontavelvollisuus. Asukkaiden pyynnöstä tapahtuva asuntotarkastus on yleensä maksuton. Tarkastusjonot ovat usein pitkiä ja tarkastusta voi joutua odottamaan useita kuukausia.

Terveydensuojeluviranomainen päättää onko huoneistossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. Terveydensuojeluviranomainen päättää myös otetaanko huoneistosta näytteitä vai onko ongelman aiheuttaja selvästi paikannettavissa.

Terveydensuojeluviranomainen voi kehottaa kiinteistön omistajaa selvittämään vaurion aiheuttajan ja laajuuden sekä poistamaan vaurion ja korjaamaan rakenteet. Kehotuksen noudattamatta jättämisestä voidaan asiasta tehdä terveydensuojeluyksikön korjausmääräys. Terveystarkastaja voi antaa korjauskehotuksen, mutta vain viranomainen voi antaa korjausmääräyksen.

Kosteus- ja homevaurioiden korjausvastuu
Huoneiston kunnossapito- ja korjausvastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkaan kesken asunto-osakeyhtiölain neljännen luvun ensimmäisen pykälän mukaisesti. Huoneiston sisäosien ja muiden osakkaanomistajan hallinnassa olevien tilojen kunnossapitovastuu kuuluu osakkeenomistajalle. Asunto-osakeyhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Osakkeenomistajan on viivytyksettä ilmoitettava yhtiölle huoneiston viasta tai puutteesta, mikäli sen korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden suorittamisesta taloyhtiön kustannuksella, mikäli päätös ei loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Osakkeenomistajille kuulumattomasta kunnossapidosta vastaa taloyhtiö.

Kysyttävää?

Taloyhtiösivu

Asiakirjatilaus

Siirry tilaamaan asiakirjoja