Asukkaille

Tarjoamme tehokasta ja suunnitelmallista isännöintiä sekä ajankohtaista taloushallinnon palvelua. Käytössämme ovat alan uusimmat ohjelmat.

Yhtiöjärjestys

Jokaisella taloyhtiöllä on yhtiöjärjestys, joka sitoo yhtiön osakkeenomistajia. Yhtiöjärjestystä voidaan pitää yhtiön sisäisenä ”lakina” edellyttäen, ettei yhtiöjärjestys ole ristiriidassa lakien ja viranomaisten antamien säädösten kanssa.

Yhtiöjärjestyksessä on pakollisia määräyksiä, jotka muodostavat yhtiöjärjestyksen vähimmäissisällön. Yhtiöjärjestyksessä on määrättävä vähintään:

  1. yhtiön toiminimi;
  2. yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta;
  3. yhtiön hallitsemien rakennusten kiinteistön sijainti ja hallintaperuste;
  4. jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapaoja noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä;
  5. järjestysnumerolla yksilöitynä mikä osake tai osakkeet tuottavat oikeuden hallita mitäkin osakehuoneistoa;
  6. yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat siten kuin 4 kohdassa säädetään ja muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat;
  7. yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan;

Yhtiön käyttäessä toiminimenään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava yhtiöjärjestyksessä. Osakehuoneistoon kuuluvan vähäisen varaston tai vastaavan tilan osalta yhtiöjärjestyksessä on mainittava tiedoista vain tilan käyttötarkoitus. Tilikaudesta on määrättävä joko yhtiöjärjestyksessä tai perustamissopimuksessa.

Yhtiöjärjestyksessä voi olla myös valinnaisia määräyksiä, jolloin voidaan tarkentaa taloyhtiön ja osakkaan vastuunjakoa esim. osakkaan asentamien parvekelasien kunnossapitovastuusta. Valinnaisiin yhtiöjärjestysmääräyksiin kuuluvat mm. myös:

  • mahdollinen lunastuslauseke
  • omien osakkaiden lunastaminen taloyhtiölle
  • osakkeenomistajien oikeus maksaa osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista

 

Suosittelemme, että tutustutte taloyhtiönne yhtiöjärjestykseen.

Kysyttävää?

Taloyhtiösivu

Asiakirjatilaus

Siirry tilaamaan asiakirjoja