Asukkaille

Tarjoamme laadukasta isännöintiä sekä TAIDOKASTA taloushallinnon palvelua. Käytössämme ovat uudet laitteet ja alan ohjelmat.

Ilmanvaihdolla on tarkoitus tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Ihmisen keuhkojen kautta kulkee yli 15.000 litraa ilmaa vuorokaudessa hapentarpeeseen ja keuhkoissa syntyvän hiilidioksidin poistamiseksi. Elimistö voi paremmin mitä puhtaampaa ilma on, ja voidaankin todeta, että ihmisen hyvinvointi on tärkein sisäilman laadun mittari. Riittävän yleisilmanvaihdon avulla saadaan hiilidioksidin ja vesihöyryn pitoisuudet pidettyä ihmiselle ja rakennukselle terveellisellä tasolla.
Olemme koonneet alle asunnon sisäilmaan vaikuttavia asioita.

Huonelämpötila

Lämmityskaudella huonelämpötilan suositus on 20–22 astetta. Kesäaikana huonelämpötila voi nousta yli suosituksen. Huonelämpötilan ollessa liian korkea nousee energiankulutus ja asunnossa voi olla tunkkainen ilma sekä asukkaalle voi aiheutua terveyshaittoja. Pitkäaikainen asuminen vetoisassa ja viileässä asunnossa voi myös aiheuttaa terveyshaittaa.
Lattian pintalämpötilan tulisi olla vähintään 18 astetta. Alhaiset pintalämpötilat voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin altistaen pintojen homehtumisen.

Huoneilman kosteus

Sisäilman sopiva suhteellinen kosteus lämmityskaudella on noin 25–45 %. Kesällä sisäilman suhteellinen kosteus saattaa nousta ulkoilman kosteudesta johtuen ajoittain jopa yli 60 prosentin.  Ilmankostuttajaa voi käyttää sydäntalvella, muulloin se on turha. Ilmankostutinta käytettäessä paras vaihtoehto on suoraan höyrystävä kostutin. Ilmankostuttimen säännöllinen puhdistus on tärkeää. Ilmankostutinta käytettäessä on huoneilman kosteutta seurattava säännöllisesti. Talvella suhteellinen kosteus ei saa jatkuvasti olla yli 45 prosentin, muulloin homeet ja pölypunkit saavat lisääntymiseensä tarvittavan veden. Tilapäisesti kohoavasta huoneilman kosteudesta ei yleensä ole haittaa

Ilmanvaihto

Huoneilma ei tunnu tunkkaiselta huoneilman vaihtuessa vähintään kerran kahdessa tunnissa. Huoneilman laadun huomaatte parhaiten tullessanne ulkoa sisälle huoneistoon. Kylpyhuoneen ilmanvaihdon toimivuuden voi todeta peilin avulla. Suihkun aikana peiliin tulleen höyryn pitäisi hävitä noin 10 minuutin kuluttua suihkun jälkeen.

Ilmanvaihto voidaan hoitaa koneellisesti tai painovoimaisesti. Ilmanvaihdon toiminta perustuu paine-eroihin ilman virratessa suuremmasta paineesta pienempään. Paine-ero saadaan aikaan koneellisessa ilmanvaihdossa puhaltimilla ja painovoimaisessa ilmanvaihdossa lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella. Koneellisessa poistoilmanvaihdossa voidaan hoitaa koneellisesti tulo- ja poistoilmanvaihto. Yleensä koneellinen tuloilma suodatetaan, jolloin tuloilmakanaviston puhtaus olisi tarkastettava vähintään viiden vuoden välein. Poistoilmahormin nuohous olisi tehtävä vähintään kymmenen vuoden välein. Ilmastoinnissa tuloilmaa kostutetaan ja jäähdytetään. Poistoilmanvaihdossa on tärkeää järjestää hallittu korvausilman sisäänotto esim. ulkoilmaventtiilien avulla. Koneelliseen tulo- ja poistoilmanvaihtoon on mahdollista liittää tuloilman suodatus sekä lämmön talteenotto poistoilmasta. Painovoimainen poistoilmanvaihto itsessään ei aiheuta melua, mutta tuuletus ikkunoiden kautta voi olla ongelmallista meluisilla asuinpaikoilla. Painovoimaisen ilmanvaihdon suosio asuinrakennuksissa perustuu alhaisiin investointikustannuksiin.

Tuloilman saanti voidaan hoitaa huoneiston seinissä olevien ulkoilmanventtiilien kautta. Ulkoilmaventtiilien pitäisi olla talvellakin hieman auki. Huoneistoissa, joissa ulkoilmaventtiileitä ei ole, pitäisi tuloilma saanti turvata ikkunoiden kautta tiivisteitä poistamalla. Tiivisteitä on poistettava oleskeluhuoneiden sisäikkunoiden yläreunasta noin 20-30 cm matkalta, keittiön ikkunasta tiivistettä ei tarvitse poistaa. Ilma virtaa oleskeluhuoneista kohti poistoilmanventtiilejä, jotka yleensä ovat keittiössä, vaatehuoneessa ja kosteissa tiloissa. Ilman virtaamisen varmistamiseksi ilmalle tulee olla reitit, esim. väliovien alla 20 mm:n raot. Puutteellisen ilmanvaihdon merkkejä ovat postiluukun avaamisen yhteydessä tuleva voimakas ilmavirtaus ja ulko-oven avaamisen vaikeus. Ulkoilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien suodattimet on vaihdettava tai puhdistettava säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Huoneiston sisäpuolella olevien ulkoilmaventtiin ja poistoilmaventtiilien puhdistus on asukkaan vastuulla.

Liesituuletin

Jokaisessa keittiössä olisi hyvä olla liesituuletin tai liesikupu. Ilmanvaihdon toimivuuden takaamiseksi on koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä liesituulettimen liittäminen yhteiskanavajärjestelmän nousuhormiin ehdottomasti kielletty. Taloyhtiöissä, joissa jokaisella huoneistolla on oma nousuhormi, voidaan liesituuletin kytkeä nousuhormiin. Yhteiskanavajärjestelmän taloyhtiöissä keittiöihin voidaan kytkeä liesikupu tai kierrättävä liesituuletin, joka suodattaa aktiivihiilen läpi lähinnä rasvankäryt ja palauttaa ilman huonetilaan. Aktiivihiilisuodattimen asennuksen yhteydessä on syytä varmistaa riittävä poistoilmanvaihto esim. asentamalla poistoilmaventtiili kaapiston yläsokkeliin hieman kauemmas liedestä.  Liesituulettimen toiminta on varmistettava pesemällä rasvasuodatin 2-3 kuukauden välein.

Kysyttävää?

Taloyhtiösivu

Asiakirjatilaus

Siirry tilaamaan asiakirjoja