Asukkaille

Tarjoamme tehokasta ja suunnitelmallista isännöintiä sekä ajankohtaista taloushallinnon palvelua. Käytössämme ovat alan uusimmat ohjelmat.

Osakkaaksi rekisteröityminen

Asunto-osakeyhtiössä osakkeen omistaminen tuottaa oikeuden tietyn huoneiston hallintaan ja äänioikeuden yhtiökokouksessa sekä oikeuden moittia yhtiökokouksen päätöksiä.

Asunto-osakeyhtiön uusi osakas saa käyttää osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia yhtiössä osakeluetteloon merkitsemisen jälkeen tai kun hän on esittänyt saannostaan luotettavan selvityksen.

Asuntokaupan jälkeen on osakeluettelon siirtomerkintää varten kiinteistövälittäjän tai uuden osakkaan toimitettava isännöitsijätoimistolle esim. kopiot seuraavista asiakirjoista:

 • luovutuskirja esim. kauppakirja
 • osakekirja, johon on tehty siirtomerkintä
 • varainsiirtoverokaavake, joko välittäjän allekirjoittama tai Veroviraston leimaama 
 • kuitti maksetusta varainsiirtoverosta, mikäli osakas ei ole ensiasunnon ostaja

Perinnönjaon yhteydessä isännöitsijätoimistoon on toimitettava:

 • osakekirja, johon on tehty siirtomerkintä
 • saantokirjana oleva perinnönjakokirja, testamentti tai osituskirja, joiden on oltava lainvoimaisia eli lopullisia
 • perukirja, josta ilmenee tiedot vainajasta, pesän osakkaista ja pesän varoista sekä veloista
 • vainajan virkatodistuksiin perustuva sukuselvitys vainajan 15 ikävuodesta alkaen tai maistraatin antama sukuselvitys

Perintö voidaan jättää jakamatta, jolloin osakeluetteloon on merkittävä jakamattoman kuolinpesän osakkaat. Omistusoikeuden selvityksenä riittää tällöin:

 • osakekirja, johon ei ole tehty siirtomerkintää
 • perukirja, josta ilmenee tiedot vainajasta, pesän osakkaista ja pesän varoista sekä veloista
 • vainajan virkatodistuksiin perustuva sukuselvitys vainajan 15 ikävuodesta alkaen tai maistraatin antama sukuselvitys

 

Kysyttävää?

Taloyhtiösivu

Asiakirjatilaus

Siirry tilaamaan asiakirjoja