Isännöintijokeri

Asiakastyytyväisyys

Asiakkaistamme 90 % antaa arvosanaksi hyvän tai erinomaisen

Isännöintijokeri Oy teetti asiakaskuuntelututkimuksen, johon vastasi 43 % hallituksen puheenjohtajista ja 57 % hallituksen jäsenistä. Kiitos kaikille vastaajille.

Isännöitsijätoimiston teettämä asiakaskuuntelututkimus (Good House, Isännöinnin Asiakaskuuntelututkimus 2015 Isännöintijokeri Oy) vuoden 2015 helmikuulta osoittaa, että asiakkaistamme 90 % antaa arvosanan hyvä tai erinomainen, kun vertailuryhmässä luku on 65%.

Suositteluindeksimme (Net Promoter Score) on parempi kuin pääkaupunkiseudun vertailuryhmässä. Suosittelijoiden osuus on 48 % vertailuryhmän luvun ollessa 32%.

Asiakaskuuntelututkimuksen mukaan 81 % antaa hyvän tai erinomaisen arvosanan, kun  kokonaistyytyväisyyden kannalta keskeisessä teemassa (kyky panna toimeen tehdyt päätökset nopeasti ja tehokkaasti), vastaavasti tyytyväisyys vertailuryhmässä oli 58 %.

Avointen palautteiden joukossa oli hyviä kehitysehdotuksia, mutta pääosin palaute oli tyytyväistä nykyiseen palvelutasoomme. Suositteluperusteina muille isännöitsijän etsijöille vastauksissa mainittiin muun muassa nämä kaksi perustelua:

”Kaikki on toiminut erittäin hyvin. Henkilöt omissa rooleissaan kantavat vastuunsa ja kommunikoivat asiaankuuluvasti ja asiat hoituvat nopeasti. Arvostan erityisesti isännöitsijän proaktiivista otetta ja kehitysehdotuksia asioiden hoitamiseen.

”Isännöintijokeri on hoitanut asiamme systemaattisesti ja ennen kaikkea proaktiivisesti. Meidän ei ole itse tarvinnut olla penäämässä jokaista asiaa, vaan ne ovat usein tulleet Isännöintijokerilta ehdotuksina meidän suuntaamme. Kun tähän lisää ihmisläheisen otteen toiminnassa niin suosittelukriteeristö on selvä.”

Suhtaudumme kaikkeen saamaamme palautteeseen vakavasti, kantautui se sitten korviimme asiakaskyselyn tai henkilökohtaisen kohtaamisen kautta. Isännöitsijätoimistot tekevät työtään ensisijaisesti asiakkailleen, heidän tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta.

Siitä johtuen kaikki palaute on meille arvokasta ja vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ja millä painopisteillä jatkamme toimintamme kehittämistä.